Младежки обмен “Participatory photography for intercultural learning” в Келиманести, Румъния, 18 – 30 юли 2018 г.

Основната тема на проекта е: „Фотография на участието“ – инструмент за ангажиране, изграждане на умения и социални иновации и застъпничество.

място на провеждане Място: Келиманести, Румъния

период на провеждане  Период на провеждане: 18 – 30 юли 2018 г.

Изпращаща организация: Обединени Млади Граждани

 Профил на участниците:  младежи на възраст 18 – 30 г. С приоритет ще бъдат кандидати с артистични и/или фотографски умения.

 Настаняването, храната и пътните разходи се покриват изцяло.

  За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 10 май 2018 г.

   За контакт: young.citizens.united@gmail.com

 Източник: Обединени Млади Граждани

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.