Mладежки обмен „Youth action for Climate“ в Евора, Португалия, 3 – 11 юли 2018 г.

По време на обмена ще се обсъждат климатичните промени, ще се търсят иновативни решения и ще се тренират меки умения като говорене пред аудитория, работа в екип и организация на времето.

място на провеждане Място: Евора, Португалия

период на провеждане  Период на провеждане: 3 – 11 юли 2018 г.

Изпращаща организация: Informal group Argus

 Профил на участниците: младежи, които:

  • не са участвали в подобен тип международна мобилност към този момент;
  • са с ограничени възможности, като безработни, младежи от семейства с ниски доходи, младежи от етнически малцинства и др.

Работният език е английски.

Повече информация и може да намерите в инфо пакета и програмата.

 Такса за участие: няма такава. Проектът е финансиран по Програма „Еразъм+“.  Транспортните разходи, както и тези свързани с престоя, са покрити изцяло от организаторите.

  За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 14 май 2018 г.

  За контакт: argusgroup7@gmail.com

 Източник: Informal group Argus

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.