Неформална среща-коктейл „Модерно Образование“ в София, 15 май 2018 г.

Събитието е предназначено за хора и организации, интересуващи се от темата и възможностите за личностно развитие.

място на провеждане Място: Ellief Center, Американски университет в България

период на провеждане  Период на провеждане: от 17:30 до 21:00ч. на 15 май 2018 г.

Организатор: Learning for Change Foundation

Срещата включва дискусии по темите:

 •  Свободно образование;
 • Тенденции в неформалното образование и младежките политики;
 • Обмен на добри практики на популярни образователни академии;
 • Възможности за симулация на реална бизнес среда (Co-Innovation Hub);
 • Екоцентрично развитие на личността.

Събитието съдържа:

 • Презентации по описаните по-горе теми;
 • Неформална среща – коктейл.

 Профил на участниците:

 • Формални и неформални образователни организации, неправителствени и младежки организации, предлагащи и интересуващи се от съвременни иновативни практики в сферата на образованието, управление на знанието и личностното развитие;
 • Публика, интересуваща се от продължаващо образование и учене през целия живот, споделяне на знания и обучение чрез практическо експериментиране;
 • Хора, търсещи възможности за личностно и професионално развитие (учители, възпитатели, психолози, младежки работници, обучители, треньори, ментори, родители и др.);
 • Представители на бизнеса, държавни институции и културни институти.

 Повече информация може да намерите тук.

Входът е свободен.

  За да участвате, попълнете регистрационната форма.

   За контакт: home@learningforchange.net

 Източник: Learning for Change Foundation

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в събитието. За повече информация се обърнете към посочения организатор.