Oбучение „Involved – Empathic Communication“ в Бърно, Чехия, 7 – 15 юли 2018 г.

Целта на обучението е да събере заедно младежки работници и лидери, които да усвоят метода за комуникация без насилие, разработен от Маршал Розенбърг.

място на провеждане Място: Бърно, Чехия

период на провеждане  Период на провеждане: 7 – 15 юли 2018 г.

Изпращаща организация: Фондация Смокиня

Цели на проекта:

 • усвояване на умения за изграждане на здрави и значими междучовешки връзки и отношения;
 •  контролиране на емоциите и оставане в състояние на мир;
 • освобождаване от навиците( свързани с комуникацията), които не ни помагат и не влияят положително;
 • възприемане на хората като такива, а не като вещи;
 • честност и съпричастно изслушване.

 Профил на участниците:

 •  хора на над 22 – годишна възраст;
 • младежки работници (младежки активисти, трейнъри, коучове, …);
 • част от НПО организации;
 • представители на формалното обучение;
 • имат желание да подобрят професионалните си компетенции и  комуникационни умения;
 • имат силите и са в подходящо здраве за участие в 10 – часова дневна прогама;
 • могат да работят на английски език;
 • имат желание и мотивация да участват активно в целия проект.

В обучението ще бъдат приложени елементи и методи от NVC, Arbinger Institute, загриженост и личностно развитие.

 Повече информация може да намерите в инфо пакета.

 Такси: 16 евро административна такса и 50 евро такса участие. Настаняването, храната и до 275 евро са поети в рамките на програма Еразъм+.

  За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 20 май 2018 г.

  За контакт: info@smokinya.com.

 Източник: Фондация Смокиня

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкото обучение. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.