Обучение „Let’s Speak About It! – Youth and Emotional well-being” в Трикала, Гърция, 27 август – 4 септември 2018 г.

Обучителният курс ще даде възможност на участниците да научат повече по темата за емоционалната интелигентност, психологическото здраве и младежката работа.

място на провеждане Място: град Трикала, Гърция

период на провеждане  Период на провеждане: 27 август – 4 септември 2018 г.

Изпращаща организация: Фондация “Учене за промяна”

Емоционалното благополучие е от решаващо значение за здравословния живот и личното развитие на всяко човешко същество. Нарушенията на психичното здраве като депресия, безпокойство и хранителни разстройства са много чести сред младите хора. Затова обучението има за задача да подпомогне участниците да развият своята емоционална интелигентност и да се научат как да се справят с емоционални и психически проблеми.

Цели на проекта:

  • Да предостави методи, техники и инструменти, които ще позволят на хората, които работят с младежи, да се справят с проблеми на психологична основа.
  • Преоткриване на различни методи на неформалното образование свързано с промяната на перспектива.
  • Укрепване на взаимоотношенията и засилване на по-нататъшното сътрудничество между организациите, укрепване на вече съществуващите връзки и разширяване на мрежата от партньорства и инициативи.
  • Мотивиране на участниците да използват възможностите, предлагани от програмата „Еразъм+“ като средство за установяване и укрепване на човешките взаимоотношения, комуникация и културно разбиране.

 Профил на участниците:

  • 2-ма участници от България;
  • младежки работници, младежки лидери, учители и ментори;
  • с добри познания по английски език;
  • възраст над 18 години.

Повече информация може да намерите в инфо пакета.

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+. Разходите за пътуване се възстановяват до 180 евро.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 30 юни 2018 г.

 Източник: Фондация “Учене за промяна”

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.