Обучение на тема „Тъмната страна на младите: теория и проява на насилие за младежки работници,“ 31 август – 8 септември 2018 в Роверето, Италия

Обучение за младежки работници на тема младежкото насилие и това как да се справим с него.

място на провеждане Място: Роверето, Италия

период на провеждане  Период на провеждане: 31 август – 8 септември 2018

Изпращаща организация: East-West Lab / Laboratorio Oriente-Occidente 

Цели на проекта:

  • Да се анализират и направят разбираеми рисковите фактори, водещи до младежко насилие: лични рискови фактори, както и семейството, приятелите и обществото като рискови фактори
  • Да се придобият методологии на неформално обучение, целящи да развият защитни фактори срещу младежкото насилие: лични защитни фактори, както и семейството, приятелите и обществото като защитни фактори
  • Да се изследват основните фактори, коренните причини и формите на междусекторната дискриминация, свързани с насилствено поведение
  • Да се оценят и преработят междусекторни стратегии на НПО-та за предотвратяване и действие срещу младежкото насилие в местните общности

 Профил на участниците:

  • младежки работници и младежки лидери;
  • заинтересовани да анализират явлението младежко насилие на индивидуално и обществено ниво;
  • мотивирани да научат за образователни инструменти насърчат неподатливостта на младите към насилие;
  • използват знанието, уменията и компетенциите, които са придобили в техните организации  в собствената си работа;
  • говорят английски език свободно.

 Повече информация може да намерите тук.

 Такса за участие: няма

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 11 юни 2018 г.

  За контакт: 2016.management.project@gmail.com, Tommaso Galli

 Източник

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.