Oбучение „Y.E.A.H.! Youth Engagement into Activism, How to?“ в България, 4 – 10 октомври 2018 г.

Тренировъчният курс има за цел да развие компетенции на младежките работници в областта на демокрацията и активното гражданство, за да подкрепи прилагането на съгласувани дейности, насърчаващи демократичните ценности и ангажираността на младите хора в обществото.

място на провеждане Място: България

период на провеждане  Период на провеждане: 4 – 10 октомври 2018 г.

Организатор: ЦРЧР

Цели на проекта:

  • да се повиши разбирането за демокрация, активно гражданство и връзката между тях;
  • разбиране на функционирането на отделните демократични ценности и връзката им с обществото и демократичните практики;
  • осъзнаване на начините, по които индивидуалните ценности засенчват демократичните практики в обществото и как могат да бъдат използвани в практиките за работа с младежите;
  • използване на образованието като инструмент за социални промени;
  • отразяване на активизма като демократична практика сред младите хора и потенциален инструмент за социална промяна в едно демократично общество;
  • разсъждаванe как трябва да изглежда демократична Европа в близко бъдеще и какво могат да направят младежките работници, за да подкрепят тази визия;

 Профил на участниците: младежки работници.

Настаняването и храната са покрити от организаторите. За повече информация относно финансирането на транспортните разходи се свържете с посочената изпращаща организация. В този случай тя съвпада с организатора.

  За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 19 август 2018 г.

   За контакт: Милен Петков

Имейл: tcabulgaria@hrdc.bg

Тел.: +35929155026

 Източник: SALTO – YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкото обучение. За повече информация се обърнете към посочения организатор.