Обучение „Youth Entrepreneurship in Rural Area” в Смолян, 5 – 11 юли 2018 г.

Проектът ще се съсредоточи върху устойчивото развитие и възможността за устойчиво използване на околната среда като ресурс за младежките предприятия в селските райони

място на провеждане Място: Смолян

период на провеждане  Период на провеждане: 5 – 11 юли 2018 г.

Организатор: Amber Initiatives (Великобритания)

Цели на проекта:

  • Да повиши информираността за социалното предприемачество и свързаните с околната среда предприятия;
  • Да предостави възможност на участниците да обменят опит и експертни познания в областта на социалното предприемачество и работата с младите хора с по-малко възможности;
  • Да развие в участниците основни предприемачески умения и компетенции;
  • Да предостави на участниците инструменти и методи за създаване, откриване и управление на социално предприятие;
  • Да насърчи разнообразието, равенството и междукултурната толерантност.

 Профил на участниците:

  • 3-ма пълнолетни участника с добър английски език.

 Повече информация може да намерите в инфо пакета.

 Такса за участие: няма

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: възможно най-скоро

  За контакт: ogi@learningforchange.net

 Източник: Facebook.com

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението или друго релевантно. За повече информация се обърнете към посоченият организатор