Обучение за младежи на тема „COMMUNITY: SENIORS INVOLVED,“ 20 – 28 юли 2018 в Каунас, Литва

Застаряването на населението е една от най-значителните социални промени на 21 век. Продължителността на живота става все по-дълга, броят на пенсионерите нараства, а работещото население намалява и обществото трябва да се адаптира към тези демографски промени.

място на провеждане Място: Каунас, Литва

период на провеждане  Период на провеждане: 20 – 28 юли 2018 г.

Изпращаща организация: Active Bulgarian Society

Цели на проекта:

  • Да поощри възможности за учене между поколенията;
  • Да повиши съпричастността, респекта и социалната отговорност на младите към по-възрастните поколения;
  • Да повиши квалификациите и компетентностите на младежките работници, лидери, обучители и треньори, които ще работят с междупоколенческите групи (в локална и интернационална среда);
  • Да подпомогне борбата с проблема с изолацията на възрастните хора;
  • Да повиши социалната осъзнатост на обществеността.

 Профил на участниците:

  • Младежи от 18 до 30 години

 Участниците в обучението ще имат възможността да участват и в младежкия обмен, който ще се проведе в периода 11 – 19 август 2018 в Каунас, Литва.

 Повече информация може да намерите тук.

 Такса за участие: 25 евро

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 3 юни 2018 г.

 Източник: Active Bulgarian Society

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.