Шеста национална конференция за глобално образование, София, 8 – 9 юни 2018 г.

Българска платформа за международно развитие организира Шестата национална конференция за глобално образование, която ще се проведе на 8 и 9 юни 2018 г. в София.

място на провеждане Място:  Център за подготовка на ученици за олимпиади на МОН, София

период на провеждане  Период на провеждане: 8 – 9 юни 2018 г.

Организатор: Българска платформа за международно развитие

Цели на конференцията:

  • Да повиши информираността и задълбочи разбирането по отношение на Цел 3 – Добро здраве, Цел 4 – Качествено образование, Цел 5 – Равенство между половете и Цел 16 – Мир и справедливост от Целите за устойчиво развитие на ООН;
  • Да осигури пространство за обмен на опит и практики между учителите от страната, които се стремят да изградят социални и граждански умения у своите ученици, така че те да посрещат предизвикателствата на глобалния свят не само в професионален, но и в граждански аспект.

 Профил на участниците:

  • Преподаватели
  • Педагогически съветници
  • Библиотекари

  Първият ден от програмата е посветен на работа с конкретни нагласи и задълбочаване на разбирането по отношение на Цели 3, 4, 5 и 16. Организациите членове, които работят в съответните сфери на действие, ще осъществят работни ателиета на теми:

– „Кариерна ракета“ – равнопоставеност в кариерното ориентиране и избора на професия;
– „Черното куче“ – превенция, разпознаване и ранни интервенции при настъпване на психично-здравен проблем при деца и младежи;
– „Образование и стереотипи“.

Вторият ден от конференцията ще предостави възможност на участниците да обменят опит, като споделят своите добри практики в прилагането на принципите, философията и инструментите на глобалното образование в своята работа.

 Повече информация може да намерите тук.

Организаторите покриват настаняване на 7 и 8 юни, работен обяд на 8 и 9 юни и разходи за транспорт до гр. София за участниците от страната.

 За да кандидатствате, попълнете регистрационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 29 май 2018 г.

 Източник: Българска платформа за международно развитие

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в конференцията. За повече информация се обърнете към организаторите.