Състезание „Евроскола“ за областите Кърджали и Смолян, 9 юни 2018 г.

„Евроскола“ е регионално състезание за средни училища от областите Кърджали и Смолян. Отборите, класирани на първите места, ще спечелят пътуване до Страсбург, във Франция и участие в програма „Евроскола“ на Европейският парламент.

място на провеждане Място: град Смолян

период на провеждане  Период на провеждане: 9 юни 2018 г.

Организатор: Европейският парламент в България

Събитието, дава възможност на участниците да научат повече за европейската интеграция, като сами се превърнат в част от нея. Ученици и учители от 28-те държави членки се превръщат в членове на ЕП (евродепутати) за един ден в сградите на ЕП в Страсбург.

Участниците вземат думата в пленарни сесии и заседания на парламентарни комисии, за да проведат дебати и да гласуват резолюции по наболели въпроси, като през цялото това време упражняват своите езикови умения и завързват нови приятелства с други ученици от цяла Европа.

Регионалното състезание в Смолян ще излъчи българските представители в „Евроскола“ през втората половина от годината.

 Профил на участниците:

  • ученици от 16 до 18 годишна възраст;
  • от училища, които не са пътували по програмата до Страсбург през 2016 и 2017 година;
  • доброто владеене на един от трите работни европейски езика – английски, френски или немски – е  главно условия за участие и ще се проверява по време на състезанието;
  • оборите трябва да се състоят от 5-има ученици, ръководени от един учител.

  Повече информация може да намерите в регламента за участие. Въпросите в състезанието ще бъдат по текущи теми от национален и европейски интерес, повече за тях може да намери тук.

 Европейският парламент в България възстановява транспортните разходи до град Смолян и обратно на пътуващите от други населени места в двете области на състезанието.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: до 18:00 часа на 25 май 2018 г.

  За контакт: epsofia@europarl.europa.eu

 Източник: Европейски парламент – Бюро за връзка в България

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в състезание. За повече информация се обърнете към посочената организация.