Стипендия Иди, учи и се върни

Фондът за Стипендии “Иди, учи и се върни” на Тук-Там подкрепя мотивирани българи да продължат образованието си в чужд университет и след това да се реализират в България.

Условия за кандидатстване

За да вземете участие в конкурса, трябва да отговаряте на следните условия.

 1. Имате българско гражданство
 2. Притежавате бакалавърска степен, придобита между 1 януари 2013 и 31 юли 2018
 3. Можете да предоставите потвърждение за прием в университет към 15 август 2018 с начална дата на курса на обучение през 2018
 4. Можете да докажете достатъчно ниво на владеене (B2 или по-високо) на езика, на който ще се провежда обучението
 5. Предимство ще бъде дадено на тези, които до момента не са учили в чужбина и за които стипендията е от решаващо значение.

Права и задължения

По време на програмата си в чуждестранния университет стипендиантите ще информират “Тук-Там” за хода на следването си. След завършването си ще могат да останат до 6 месеца в чужбина за стаж или работа по проект. След изтичането им ще трябва да се завърнат и да положат всички усилия да бъдат наети на работа в България за период от поне една година.

Освен финансовата подкрепа и възможността да получат образование в чуждестранен университет, одобрените кандидати ще бъдат подкрепяни от Тук-Там за бъдещото им професионално развитие, ще бъдат популяризирани сред нашите контакти и ще станат част от нашата общност на млади професионалисти с опит или образование в чужбина.

Документи

Кандидатите ще трябва да:

 1. попълнят формуляр
 2. да изпратят автобиография
 3. да изпратят мотивационно писмо

*Мотивационното писмо трябва да е до 500 думи и да отговаря на въпросите:

 1. Защо искам да уча тази специалност в този университет?
 2. Защо искам да се завърна в България след завършването си?
 3. Как смятам да прилагам наученото в България?

 Документите трябва да бъдат оформени по следния начин: IvanIvanov_FundTT_CV и IvanIvanov_FundTT_CoverLetter,

 изпратете ги на fund@tuk-tam.bg

краен срок за кандидатстване до 23:59 на 8 юни 2018

Критерии

Целта на Фонда за Стипендии е да подпомогне хора, които имат желанието и амбициите да променят България. Критериите, по които ще бъдат оценявани кандидатите, са:

 • Мотивация за изучаване на конкретната специалност
 • Връзка на желаната специалност с досегашния образователен и/или професионален опит
 • Мотивация и ясни цели за завръщане в България
 • Участие в странични дейности, полезни за обществото
 • Успех от бакалавърската степен

Етапи 2018

 • до 8 юни – Кандидатстване по документи
 • 12 юни – Одобрените кандидати ще получат отговор
 • до 17 юни – Видео с дължина до 2 минути
 • до 26 юни – Избраните от журито ще получат покана за интервю
 • 30 юни – Индивидуално интервю с комисията
 • 4 юли – Обявяване на тримата стипендианти
 • 15 август – Подписване на договор и превеждане на стипендията

 Източник: Фонд Тук – Там

 Контакти: fund@tuk-tam.bg