Форум Preparing Global Leaders в Благоевград, 12 – 19 август 2018 г.

Възможност за подготовка на световни лидери

място на провеждане Място: Благоевград

период на провеждане  Период на провеждане: 12 – 19 август 2018 г.

Организатор: Фондация Глобални лидери (PGLF България)

Образователният форум е посветен на промяна на лидерството чрез интензивни семинари и срещи на върха по целия свят. Програмата се стреми да подготви амбициозни лидери на световни науки с инструментите, необходими за ефективно лидерство във все по-сложен глобализиран свят.

PGLF България ще насърчи взаимното разбирателство сред младите хора с разнообразна културна среда чрез обмен на знания, професионален опит, ценности, емоции и мечти.

Тази възможност допринася за развитието и подготовката на мрежа от иновативни лидери!

 Повече информация може да намерите тук.

 Възможността има такса за участие на стойност 1500 евро, но се предлагат стипендии на стойност 75% от таксата.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 16 юли 2018 г.

 Източник: PGLF Bulgaria 2018

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници във форума. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.