Учебна визита в Хелзинки, Финландия, 17 – 21 септември 2018 г.

Учебната визита дава възможност на младежки работници да развият своите дигитални умения, които им помагат в тяхната работа.

място на провеждане Място: Хелзинки, Финладия

период на провеждане  Период на провеждане: 17 – 21 септември 2018 г.

Организатор: Финландската национална агенция за образование

Обучението ще даде примери как дигиталното образование, цифровите игри и други технологични практики могат да бъдат интегрирани в работа с младежи.

Учебнота визита може да бъде от полза както на хората, участващи в работата с младежи, които вече използват дигитални практики в тяхната работа, така и за тези, които нямат опит в дигиталната младежка работа.

Цели на проекта:

  • Разбиране на структурата на финландския младежки сектор и работата в него.
  • Запознаване с различни дигитални практики в работата с младежи.
  • Запознаване с успешни организации, които използват подобни дигитални практики.
  • Споделяне и получаване на опит.

 Профил на участниците:

  •  над 18 години;
  • младежки работници, обучители, ментори, млади лидери;
  • с добри познания по английски език.
  • заинтересовани по темата на обучението.

 Повече информация може да намерите тук.

 Разходите за пътуване, настаняване и храна ще бъдат осигурени от програмата Еразъм+.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 12 юни 2018 г.

  За контакт: Jutta Kivimäki, ел. адрес: jutta.kivimaki@oph.fi

 Източник: SALTO-YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в учебната визита. За повече информация се обърнете към посочената организация.