Академия „Приеми ме на село“ в околността на Габрово, 8 – 15 юли 2018 г.

В рамките на Академията младежите ще бъдат активни участници в работилници по трите направления на инициативата – Кулинарно наследство, Фолклорни традиции, Традиционни занаяти, ще правят теренни проучвания, свързани с културното наследство, ще дискутират и ще търсят нови форми и методи за популяризиране на българските традиции сред младите хора.

място на провеждане Място: села от община Габрово – Гарван, Стоевци, Новаковци, Сейковци, Съботковци.

период на провеждане  Период на провеждане: 8 – 15 юли 2018 г.

Организатор: Община Габрово

В Европейската година на културното наследство и в годината, в която Габрово бе избран от ЮНЕСКО за творчески град на занаятите и фолклорното изкуство, Община Габрово предлага на младите хора от цялата страна едно ново предизвикателство…

Натрупаният опит и желанието да съберем и популяризираме добрите примери, да осмислим постигнатото и да планираме бъдещето, са повод през 2018 г. да бъде организирана за първи път Академия „Приеми ме на село“.

Цели на проекта:

  • популяризиране и запазване на традициите в България.

 Профил на участниците:

  • младежи от 15 до 29 год.

Всички участници ще бъдат настанени в хотел „Странноприемница“ в рамките на Етнографски музей на открито „Етъра“, а през деня ще бъдат организирани различни активности в ЕМО „Етъра“ и в села от община Габрово – Гарван, Стоевци, Новаковци, Сейковци, Съботковци.

 Повече информация може да намерите тук.

Такса за участие:  52 лв

Всеки участник покрива и разходите си за транспорт до Габрово и обратно.

За да кандидатствате, попълнете следните документи и апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 24 юни 2018 г.

  За контакт

 Източник: Академия „Приеми ме на село“

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в академията. За повече информация се обърнете към посочената организация.