Международен семинар „Let´s get cross!“ в Словакия, 22 – 29 август 2018 г.

„Let’s get cross“ e международен експертен семинар за подобряване на въздействието на младежката работа и неформалното образование чрез междусекторно сътрудничество.

място на провеждане Място: Кромпахи, Словакия

период на провеждане  Период на провеждане: 22 – 29 август 2018 г.

Организатор: „EduEra“

Цели на проекта:

 • споделяне на опит и информация за образователната система и младежката работа във вашия регион.
 • обсъждане и дискутиране на нужните компетенции за 21 век.
 • оценяване на силните, слабите страни, възможностите и заплахите на различните видове заинтересовани страни в работата с младежта и образованието и съчетаване на печеливши практики в рамките на междусекторното сътрудничество.
 • споделяне на инструменти и практики за осъществяване на образователни интервенции и развитие на компетенциите.
 • срещи с другата страна: препоръки от работодатели, предприемачи и служба на пазара на труда.
 • създаване на план за действие за продължаване, трансфер и разпространение.

 Профил на участниците:

 • възраст над 18 год.
 • 2-ма експерти:
 • 1 учител, лектор, ментор или обучител;
 • 1 представляващ младежката работа и неформалното образование;
 • с много добри познания по английски език;
 • мотивирани и с желание за работа.

 Повече информация може да намерите тук.

Настаняването и храната ще бъдат осигурени, а транспортните разходи се възстановяват в размер до 275 евро. Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 26 юни 2018 г.

   За контакт: Petra Papierníková +421907619302, ел. адрес eduerango@gmail.com

 Източник: SALTO-YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в международния семинар. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.