Обучение „Empowering 2 Empower“ в Горисница, Словения, 23 – 29 август 2018 г.

място на провеждане Място: Горисница, Словения

период на провеждане  Период на провеждане: 23 – 29 август 2018 г.

Цели на проекта:

Целта на проекта е да подготви младежки работници / лидери за придобиване на необходимите компетенции за работа с безработни младежи и младежи от необлагодетелствани райони, така че те да могат да помагат и насочват децата си към пътуването на живота си, като постигнат целите си за кариера. Младежките работници / лидери трябва да имат умения за наставничество, осигуряване на сигурност, да ги подкрепят чрез нагласяване и постигане на своите желания / цели, да ги насърчават да участват в програмите за лично и социално развитие, да ги подкрепят чрез придобиване на компетенции, самочувствието им чрез личното им развитие, да ги насърчи да бъдат активни и отговорни граждани и в крайна сметка да ги подготвят да бъдат отговорни за навлизането на пазара на труда.

 Профил на участниците: поне на 18г.

Ще вземат участие само 2 участника от България

Чрез планирането и подготовката на проекта участват 10 участника от различни организации, които работят в 8 други страни (Словения, Беларус, България, Италия, Гърция, Португалия, Литва, Румъния, Турция и Полша)

 Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+. Разходите за пътни ще бъдат възстановявани до 275 евро.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: възможно най-скоро

  За контакт: stanimir.chukov@gmail.com

 Източник: Промяната в теб

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкото обучение. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.