Младежки обмен „COMMUNITY: SENIORS INVOLVED“ в Каунас, Литва, 11 – 19 август 2018 г.

Организация Активно българско общество търси участници за младежки обмен, свързан с темите за застаряващото население и междупоколенческото учене.

място на провеждане Място: Каунас, Литва

период на провеждане  Период на провеждане: 11 – 19 август 2018 г.

Изпращаща организация: Active Bulgarian Society

Цели на проекта:

  • Да поощри възможности за учене между поколенията;
  • Да повиши съпричастността, респекта и социалната отговорност на младите към по-възрастните поколения;
  • Да повиши квалификациите и компетентностите на младежките работници, лидери, обучители и треньори, които ще работят с междупоколенческите групи (в локална и интернационална среда);
  • Да подпомогне борбата с проблема с изолацията на възрастните хора;
  • Да повиши социалната осъзнатост на обществеността.

 Повече информация може да намерите тук.

 Такса за участие: 25 евро

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 3 юли 2018 г.

  За контакт: absociety.info@gmail.com

 Източник: Активно българско общество

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.