Младежки обмен „Inovation through Robotics“ в Естония, 17 – 26 юли 2018 г.

Целта на този проект е повишаването на компетенциите, необходими на бъдещото работно място чрез роботика.

място на провеждане Място: 45 км от Талин, Естония

период на провеждане  Период на провеждане: 17 – 26 юли 2018 г.

Изпращаща организация: Association Walktogether

Идеята на проекта се ражда от необходимостта от високи STEM, дигитални и ICT умения. Необходимите в бъдеще умения на работното място се променят бързо, а младите хора ще се нуждаят от ново адаптивно и дизайнерско мислене. Докато училищното образование се променя бавно поради сложните си системи, не-формалното образование може да осигури необходимостта от интегрирано обучение, което съчетава различни области, креативност, решаване на проблеми, вземане на решения, работа в екип и технологии.

Цели на проекта:

  • Подобряване на критичното мислене и уменията за решаване на проблеми на участниците;
  • Поощряване на креативността, предприемаческия дух и инициативността;
  • Придобиване на конкретен опит в създаването на проекти;
  • Интегриране на различни области с участници притежаващи различни интереси и силни страни;

По време на проекта младите хора ще работят заедно, за да създадат прототипи на своите идеи за решаване на различни проблеми (екологични, градски, социални и др.), използвайки технология и собствената си креативност.

 Профил на участниците:

  • 8 участници на възраст 16 -25 год.
  • 2-ма лидери до 30 год.
  • с интерес в STEM сферата (Science Technology Engineering  Math).
  • с познания по английски език.

Повече информация може да намерите в инфо пакета.

 Такса за участие: 50 евро

Транспортните разходи се възстановяват в размер до 275 евро. Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 10 юни 2018 г.

  За контакт: walktogeherbulgaria@gmail.com

 Източник: Association Walktogether

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.