Младежки обмен на тема „Бъди промяната“, 12 – 21 август 2018 в Македония

Проектът “Be the Change – Empowered Citizens, Empowered Communities” има за цел да увеличи изграждането на капацитет на 10 партньорски организации и да ангажира 55 младежки работници в гражданското образование, за да допринесе за работещото гражданско общество отвъд националните граници в Европа.

място на провеждане Място: Шип, Македония

период на провеждане  Период на провеждане: 12 – 21 август 2018 г.

Организатор: PRO~YOUTH

Цели на проекта е да обърне внимание на европейско гражданство.

Проектът “Be the Change – Empowered Citizens, Empowered Communities” има за цел да увеличи изграждането на капацитет на 10 партньорски организации и да ангажира 55 младежки работници в гражданското образование, за да допринесе за работещото гражданско общество отвъд националните граници в Европа.

Четири измерения на гражданството ще бъдат в центъра на работната програма, понятия като междукултурния диалог, миграцията, правата и отговорностите, културната идентичност и как всяко от по-горните понятия се превежда в конкретни дейности с младите хора.

 Профил на участниците: 18 – 30 години

 Повече информация може да намерите в инфо пакета.

 Такса за участие: пътни разходи до 180 евро

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 15 юли 2018 г.

 За контакт: Marges (President) +355 67 47 55 942
Vladimir (Communication Officer) +355 69 40 79 828

 Източник: МЛАДЕЖКО ЕВРОПЕЙСКО ОБЩЕСТВО

 YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.