Младежки обмен на тема „SENSE – Social Entrepreneurship and Key Skills for the Future“ във Витербо, Италия, 24 – 28 юли 2018 г.

Интересуваш се от социално предприемачество? Искаш да придобиеш ключови умения, които ще ти бъдат от полза при намирането на работа в бъдеще? Значи този младежки обмен е точно за теб!

място на провеждане Място: Витербо, Италия

период на провеждане  Период на провеждане: 24 – 28 юли 2018 г.

Изпращаща организация: Association WalkTogether

Цели на проекта:

  • Да се повишат предприемаческите умения на младите участници, чрез използване на дейности за неформално обучение, свързани с корпоративна етика, споделено лидерство, работа в екип, респект и  повишаване на културното многообразие, повишено самочувствие и автономия в ученето чрез правене;
  • Да се разпространят ценности като социалното предприемачество и социалните иновации като възможности за работа, с позитивно влияние върху обществото и комбиниращи икономически интерес, мениджмънт и печалби;
  • Да инициира споделянето на стратегии и подходи между формалното и неформалното образование чрез интегриране между училища, институции, младежки и бизнес центрове;
  • Да се развият компетенции като приемане на различия, толерантност, активно изслушване и участие, притежание на ясна представа за собствените силни и слаби страни.

 Профил на участниците:

  • Да са на възраст 18 – 20 г.
  • Да имат интерес към темата на обмена

 Повече информация може да намерите в инфо пакета.

 Такса за участие: 50 евро

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 20 юни 2018 г.

  За контакт: walktogeherbulgaria@gmail.com

 Източник: Association WalkTogether

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.