Младежки обмен “Разнообразен” в Гранaда, Испания, 13 – 20 юли 2018 г.

Възможност да обмените опит и знания относно защитата на идентичностите, национализма, исканията на социалните движения, претенциите за културни права и др.

място на провеждане Място: Гранaда, Испания

период на провеждане  Период на провеждане: 13 – 20 юли 2018 г.

Изпращаща организация: CVS България

Цели на обмена:

  • да насърчи на междукултурния диалог, с цел изграждането на по-разнообразно и всеобхватно общество;
  • да подчертае значението на културното разнообразие и общите европейски ценности;
  • да развие ключови компетенции в участниците, чрез положително взаимодействие и активното участие.

 Профил на участниците:

  • младежи от 18 до 30 години.

 Повече информация може да намерите тук.

 Храната и настаняването са изцяло покрити от програмата Еразъм+. Пътните разходи (до 360 € за участник) ще бъдат възстановявани на място.

 За да кандидатствате, изпращайте автобография и мотивационно писмо ел. адрес: cvs.katerina@gmail.com

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 18 юни 2018 г.

  За контакт: office@cvs-bg.org

 Източник: CVS България

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.