Национална среща на младежките организации, 22 – 24 юни 2018 във Варна

Членове на младежки организации от цялата страна са поканени да вземат участие в Национална среща на младежките организации и 14-тото Национално младежко изложение, които ще се проведат през юни във Варна.

място на провеждане Място: Варна

период на провеждане  Период на провеждане: 22 – 24 юни 2018 г.

Организатор: Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите – МСМРБ

Цел на проекта: да подобри имиджа и да повиши капацитета на младежки организации в България

 Профил на участниците: Представители на младежки организации от цялата страна (до двама представители от организация)

 Препоръчително е в Срещата да вземе участие поне един член на организацията, който има ръководни функции.

 Повече информация може да намерите тук./ Повече информация може да намерите в инфо пакета.

 За да кандидатствате, попълнете регистрационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 13 юни 2018 г.

  За контакт: yspdb2001@gmail.com

 Източник

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в срещата. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.