Обучение „Frontiers of Opportunities“ в Белфаст, Обединено кралство, 26 – 30 август 2018 г.

Проектът ще предостави на младежки работници и лидери различни умения, които ще им позволят да помагат на младите хора да водят по-добър живот.

място на провеждане Място: Белфаст, Обединено кралство

период на провеждане  Период на провеждане: 26 – 30 август 2018 г.

Посрещаща организация: „Diversity and Integration Initiative“

„Diversity and Integration Initiative“ (DII) цели да популяризира видимостта на младите хора чрез творческо обучение и ангажираност с решения, които ще засегнат и въздействат върху тяхното бъдеще.

Цели на проекта:

  • Да развие фасилитаторски умения в младежките работници и лидери.
  • Да се придобият фундаментални умения за защитата на млади хора.
  • Да се обучат младежки работници и лидери в основните принципи на ръководене и делегиране на задачи, като се използват MBI принципите.
  • Обучаване в сферата на социалното предприемачество.

 Профил на участниците:

  • над 18 год.
  • младежки работници или младежки лидери.

 Повече информация може да намерите тук.

 Такса за участие: 35 евро

Всички разходи за настаняване, изхранване и активности по време на проекта са покрити от програмата. Транспортните разходи ще бъдат възстановени в размер до 360 евро. Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 6 юли 2018 г.

   За контакт: тел. +447411424557, ел. адрес – diversityinteg@gmail.com

 Източник: Salto-Youth

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената посрещаща организация.