Обучение на тема „Синергия“ в Пинероло, Италия 18 – 28 септември 2018г.

Търсят се 5 участника, които да се включат в проекта

място на провеждане Място: Пинероло, Италия

период на провеждане  Период на провеждане: 18 – 28 септември 2018г.

Посрещаща организация: Associazione Vagamondo.

Цели на проекта: да се осъществи връзка чрез процеси и дейности, които обхващат различни области от живота и се фокусират върху връзката с другите и със себе си.

Проектът се фокусира и върху междукултурната комуникация, посветена на културата и пригодността за заетост в мултикултурна среда.

 Профил на участниците: от 18 до 28 години, като е включен и лидер на групата, за когото няма възрастово ограничение

Този проект е интензивен и динамичен, базиран на опит, който включва участници в саморефлексия и учене.

 Повече информация може да намерите тук.

 Такса за участие: 275 евро

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 12 юли 2018 г.

 Източник: Synergy Bulgaria

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкото обучение. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.