Обучение „Структурен диалог и младежко включване“ в София, 6 – 8 юли 2018 г.

Искаш да промениш средата около себе си? Знаеш, че имаш какво да кажеш и да спомогнеш за ефективното младежкото участие? А знаеш ли какво е структурен диалог като общоевропейски процес? Знаеш ли какво е стратегия на ЕС за младежта и как тя може да помогне за по-доброто бъдеще на младите хора в Европейския съюз?

място на провеждане Място: София

период на провеждане  Период на провеждане: 6 – 8 юли 2018 г.

Организатор: Национален младежки форум

Цел на проекта: повишаване на информираността за процеса Структурен диалог и за младежко включване на национално и европейско ниво

 Профил на участниците:

  • да са на възраст 16 – 29 години и да заемат някоя от следните позиции:
  • председатели, заместник – председатели или други политически отговорни лица, работещи в младежката сфера (младежки неправителствени организации, младежки политически организации, неформални обединения на млади хора, студентски и ученически съвети и др.)
  • представители на младежки организации, отговорни за развитието на административната дейност на организациите
  • младежки работници или млади хора активни на местно, регионално, национално и европейско ниво

 Повече информация може да намерите тук.

Обучението се финансира по програмата Еразъм+. Разходите за настаняване, храна и работни материали в обучението се поемат от организаторите. Пътните разходи са за сметка на участниците!

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 25 юни 2018 г.

  За контакт: secretariat@nmf.bg

 Източник: NGO BG

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучение. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.