Обучение за младежки работници TICTAC в България, 3 – 9 ноември 2018 г.

TICTAC представлява многостранно обучение за подобряване на качеството на дейностите за мобилност по програмата „Младeжта в действие“ на Еразъм+.

място на провеждане Място: България

период на провеждане  Период на провеждане: 3 – 9 ноември 2018 г.

Организатор: YiA National Agency Bulgaria

Цели на проекта:

 • да подпомогне участниците в създаването на качествени проекти и да ги насърчи да станат пионери на програмата „Младeжта в действие“ на Еразъм+;
 • да развие компетенциите на участниците за изпълнение на проекти в рамките на програмата „Младeжта в действие“ като мерки за подпомагане на дългосрочната стратегия за работа на организацията, от която участникът е част.

 Профил на участниците:

 • Младежки работници и лидери, които:
  • са участвали в международно събитие/дейност преди (не задължително проект по програмата „Младeжта в действие“);
  • са мотивирани да научат повече и да използват програмата „Младeжта в действие“ по Еразъм+ за създаване или засилване на международни партньорства;
  • имат желание да подобрят качеството на международните си проекти;
  • имат подкрепата на дадена организация да участват в обучението и се намират в позицията да изпълняват европейски младежки проекти в тяхната организация;
  • са на най-малко 18 години;
  • могат да използват английския като работен език, за да провеждат ефективна комуникация по време на работата в група и обучителните сесии.

 Повече информация може да намерите тук, от където можете да изтеглите инфо пакета (най-отдолу на страницата).

 Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма на сайта на SALTO-YOUTH

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 26 август 2018 г.

  За контакт: tcabulgaria@hrdc.bg, Милен Петков

 Източник: SALTO-YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посоченият организатор.