Обучение за социално предприемачество в Узана, България, 4 – 12 септември 2018 г.

„Social Entrepreneurship Training 2“ е обучение на тема социално предприемачество за младежки работници, които работят в тази сфера. Ще се използва методът на учене чрез опит – обучението ще се базира на досегашният опит на участниците и надграждането на конкретни действия, които те да използват в бъдеще.

място на провеждане Място: Узана, България

период на провеждане  Период на провеждане: 4 – 12 септември 2018 г.

Организатор: CET Platform Bulgaria

Цел на проекта: Развиване на организационния и управленския капацитет на партньорските организации, занимаващи се със социални инициативи и младежки центрове.

 Профил на участниците:

  • Младежки работници
  • На възраст над 18 години
  • Работещи на теми, свързани с предприемачеството, младежката безработица и социалното включване

 Повече информация може да намерите в инфо пакета.

 Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 1 юли 2018 г.

  За контакт: bulgaria@cetplatform.org

 Източник: CET Platform Bulgaria

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.