Обучителен курс в Хърватия – “Кинестетично обучение в младежката работа” 29 август – 6 септември 2018

Фондация „Учене за промяна“ набира трима участници за обучителен курс

място на провеждане Място: Осиек, Хърватия

период на провеждане  Период на провеждане: 29 август – 6 септември 2018г.

Изпращаща организация: Учене за промяна

Цели на проекта: с този проект се открива опит и добри практики от съвременното танцово поле и изследване как да се приложи за работа с младите хора

 Профил на участниците:

  • Участникът да е работил с млади хора редовно (младежи 13+) в някои младежи център, организация, като младежки работници, местни активисти, преподаватели, които предоставят неформално обучение обучение и др.
  • Без много опит със съвременния танц / хореография
  • Да се интересува в изследването на нови инструменти за работа с младежи, желаещи да се движат и танцуват, да развиват своите умения като младежки работници 
  • Готовност на организиране на поне две специални последващи дейности, като използвате опита от това обучение в рамките на 2 месеца след това обучението с местните колеги от младежта и младежта 
  • Нужно е добро ниво за комуникация на английски език

Едноседмичен курс, даващ възможност на хора, които работят с младежи в неформална среда, да изследват силата на инструментите за кинестично или телесно учене, за да внесат иновации в своята младежка работа.

С този проект се разкрива опита и добрите практики от съвременното танцово изкуство и изследваме как да го прилагаме, за да работим с младите хора.

 Повече информация може да намерите тук.

 Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 25 юни 2018 г.

  За контакт: Sanela Ravlić, sanelaaaaa@gmail.com

 Източник: Учене за промяна

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкото обучение. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.