Шеста международна младежка академия „Is My Europe the Same as Yours?“ в Сандански, България, 9 – 13 юли 2018 г.

Академията цели да предостави платформа за дебат по европейски теми на младежи от три съседни страни членки: България, Румъния и Гърция. Тя е шестата по ред международна младежка академия в рамките на серията студентски семинари „Paving Youths’ Way“.

място на провеждане Място: парк-хотел „Пирин“, гр. Сандански

период на провеждане  Период на провеждане: 9 – 13 юли 2018 г.

Ораганизатор: Институт за икономическа политика

Международният младежки проект цели да съпостави възприятията за Европейския съюз и бъдещето на Европа на младите хора от трите балкански страни членки: България, Румъния и Гърция.

Изисквания към кандидатите:

  • на възраст 18-27 години;
  • студенти в горен курс на обучение от следването си за бакалавърска/магистърска степен или да са придобили бакалавърска/магистърска степен през последните 6 месеца;
  • да владеят английски език.

Организаторите покриват:

  • настаняването и изхранването;
  • екскурзия до Мелник и Роженския манастир;
  • групов транспорт София-Сандански-София с автобус или минибус.

Успешно преминалите обучението ще получат сертификат.

Повече информация може да намерите тук.

 Такса за участие: няма

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 20 юни 2018 г.

  За контакт: ел. адрес – student_seminars@epi-bg.org

 Източник: Институт за икономическа политика

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в международната младежка академия. За повече информация се обърнете към посочената организация.