Обучение The Learning Impact for You(th)! в Люксембург, 25-30 май 2019 г.

Участниците ще научат как да увеличат ползата, която младите хора могат да извлекат от неформалното обучение.

период на провеждане Период на провеждане: 25-30 май 2019 г.

Организатор: Anefore asbl

Цели на обучението:

  • Опознаване на процесите на обучение и идентифициране на нужното за ефективно оценяване, запомняне и комуникиране на наученото
  • Рефлектиране върху ролята на участниците в подкрепата на обмена на опит в сферата на неформалното обучение и превръщането му в ценно самопознание и възможности за развитие
  • Оценяване на значението на неформалното обучение чрез Еразъм+ Youth Exchanges и доброволческата програма на Европейския корпус за солидарност
  • Ангажиране в процеса Youthpass и научаване на повече за него
  • Споделяне на вдъхновяващи инструменти и методи

Профил на участниците:

  • Младежки работници, младежки лидери, доброволчески ментори, младежки треньори, учители
  • Добро владеене на английски език

Повече информация може да намерите тук.

Такса за участие:

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

Краен срок за кандидатстване: 29 март 2019 г.

За контакт: Evelyne Bastien powertoyouthteam@gmail.com

Източник: SALTO-YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в  обучението. За повече информация се обърнете към посочения организатор.