Обучение „Creative thinking in youth work“ в Банско от 2 до 10 юни 2019 г.

Участниците ще се научат как да използват креaтивност и дизайн мислене, за да  развият своите способности да разрешават проблеми и да намират решения на социални прoблеми.

Място: Банско, България

период на провеждане Период на провеждане: 2-10 юни 2019 г.

Организатор: Walk Together Bulgaria

Цели на обучението:

Главната цел на „Creative thinking in youth work” е да подпомогне професионалното развитие на младежки работници чрез използването креативни методи и неформално обучение. Участниците ще се научат как да бъдат иновативни в разрешаването на различни проблеми, използвайки дизайн мислене. След 9-дневното обучение, ще бъде направен и безплатен онлайн курс за методите и техниките за креативното мислене.

Профил на участниците:

  • младежки работници, който се занимават активно с НПО дейности, младежки лидери, обучители
  • да са над 18 години
  • да владеят добро ниво на английски език
  • предишен опит в международни проекти

Повече информация за обучението може да намерите тук.

Разходите по престоя и храната се покриват, но пътните разходи за участниците от България не се възвръщат. Обучението се финансира в рамките на програма Еразъм+.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

 Краен срок за кандидатстване: 18 април 2019 г.

За контакт: verseckas89@gmail.com

Източник: SALTO-YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочения организатор.