Обучение Youth work – a path to peaceful societies в Благоевград, 13-21 май 2019 г.

Обучението е на тема спиране на актовете на насилие и дискриминация срещу етническите малцинства в Европа.

Място: Благоевград, България

период на провеждане Период на провеждане: 13-21 май 2019 г.

Организатор: Alternativi International

Цели на обучението:

  • Младежките работници ще развият по-добро разбиране за това как могат да се борят с насилието и ще им бъде дадено обучение за правата на човека, което да могат да приложат на местно ниво за да спрат конфликтите и острата радикализация на местната младеж
  • Мотивиране на участниците да промотират и участват в инициативи срещу насилието на местно и международно ниво и да станат посланици на мира
  • Поощряване на кооперацията между различни младежки организации с цел други бъдещи общи инициативи
  • Промотиране на европейските ценности на междукултурен диалог, мир, анти-дискриминация, разнообразие, зачитане на човешките права, толерантност и солидарност

Повече информация може да намерите тук.

Такса за участие: 20 евро

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

Краен срок за кандидатстване: 27 април 2019г.

За контакт: office@alternativibg.org

Източник: SALTO-YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкото обучение. За повече информация се обърнете към посочения организатор.