Обучение “Queer it up! – including Sexual Orientation and Gender Identity and Expresion in Youth Work Practice” в Молина,Испания 23 – 28 септември 2019 г.

Целта на проекта е да запознае участниците по задълбочено със понятията“Sexual Identity“ и „Gender Expression“ и да разгледа обстойно значението им за LGBT+ Community.

Място: Молина, Испания

период на провеждане  Период на провеждане: 23-28 септември 2019г.

Организатор: Spanish National Agency (National Agency)

Цели на проекта:

  • да предостави среда за личностно и професионално развитие на участниците
  • чрез поредица от различни активности да бъде премахната дискриминацията по какъвто и да е белег
  • да насърчи приобщаването на хората от LGBT+ общността в рамките на ЕС
  • да предложи на участниците мултикултурна среда за работа
  • обмяна на опит и добри практики между участниците от различни страни в рамките на програма Еразъм+
  • развитие на компетенции у участниците за ефективна работа при подкрепа на хората от LGBT+ общността в професионалната им среда

Профил на участниците:

  • младежки работници/обучители/лидери/доброволци, навършили 18 години
  • владеещи английски език на работно ниво
  • младежи, които са заинтересувани от споделянето на опит и обмяната на практики в рамките на проекта
  • младежи с предишен опит или интерес в областта на проект

Повече информация може да намерите тук.

Такса за участие: Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

 Краен срок за кандидатстване: 21 юли 2019 г.

  За контакт: Mercedes Pizarro – tca@injuve.es

Източник: SALTO-YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкото обучение. За повече информация се обърнете към посочената организация.