Обучение “TYE – Tools for Youth Exchanges” в Малмьо, Швеция, 3 – 9 ноември 2019г.

Целта на проекта е да се запознаят участниците по-задълбочено с груповите проекти в междукултурна среда и да се насърчи включването на младежите в този вид обучения

Място: Малмьо, Швеция

Период на провеждане: 3 – 9 ноември 2019г.

Организатор: The Swedish Agency for Youth and Civil Society (National Agency)

Цели на проекта:

  • развитие на нови техники за работа с младежи и подпомагането им
  • обмяна на опит и добри практики между участниците от различни страни
  • подпомагане на личностното и професионално развитие
  • да насърчи младите да се включат активно в междукултурни проекти о такъв тип
  • да предложи на участниците мултикултурна среда за работа

Профил на участниците:

  • младежки работници/обучители/лидери/доброволци
  • владеещи английски език на работно ниво
  • младежи с предишен опит или интерес в областта на проекта (не е задължително)
  • мотивирани да допринесат за изпълнението целите на проекта чрез активно включване в груповите задачи

Повече информация може да намерите тук.

Такса за участие: Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

Всички разходи за настаняване и храна са покрити.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

Краен срок за кандидатстване: 31 август 2019г.

  За контакт: Andreea Maris, andreea.maris@mucf.se

Източник: SALTO YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкото обучение. За повече информация се обърнете към посочения организатор.