Младежки обмен “Startup Hypothesis” в Обединеното кралство, 2 – 13 ноември 2019г.

Търсят се петима участници от България, които да се включат в младежки обмен с цел насърчаване и развитие на предприемаческите умения у младите хора.

Място: Isle of Wight, Обединено кралство

период на провеждане  Период на провеждане: 2 – 13 ноември 2019г.

Изпращаща организация: SMOKINYA Foundation

Цели на проекта:

  • обмен на ценен опит и добри практики между младежите от различни страни;
  • работа в междукултурна среда и създаване на полезна мрежа от контакти;
  • да насърчи младите да пренесат наученото в своите организации след приключването на проекта;
  • да разгледа факторите заетост и социално предпиемачество в различните европейски страни;
  • усъвършенстване на ключов набор от умения в областта на предприемачеството

Профил на участниците:

  • на възраст между 18 – 30 г.
  • владеещи английски език на работно ниво;
  • младежки работници/ментори/ доброволци/обучители,, представители на НПО и др.;
  • мотивирани да работят за постигане целите на проекта
  • готови да пренесат наученото в своята организация/общност

Повече информация може да намерите тук.

Такса за участие: Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

Участниците трябва да заплатят единствено такса са участие към организатора в размер на 20 евро, както и такса към изпращащата организация – отново 20 евро.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

 Краен срок за кандидатстване: 22 август 2019 г.

  За контакт: info@smokinya.com.

Източник: SMOKINYA Foundation

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.