Стани част от Национална младежка академия 2019

Академията развива у младите компетенции, които ще им помогнат при реализация и ще допринесат за повишаване на ефективността на младежкия сектор.

Място: Клас 1 ще се проведе в Почивна база „Атия“

Период на провеждане: 12 – 15 септември 2019 г. (клас 1)

Организатор: Национален младежки форум

Цели на проекта:

Национална младежка академия е разделена на три последователни нива, в рамките, на които участниците развиват и придобиват конкретни знания, умения и компетенции за включването им като отговорна част от обществото. Нивата са на теми:

  • Социални умения и личностно развитие
  • Гражданска активност и младежка работа
  • Младежко лидерство

Профил на участниците:

  • младежи на възраст между 16 – 29 год.
  • готови да предизвикат себе си и хората около тях
  • предпочитат активния и социалния живот
  • имат интереси за работа с младежки общности, организиране на събития
  • интересуват се от личностно, социално и гражданско развитие
  • представител на организация член на Национален младежки форум
  • представител на организация/институция партньор на Национален младежки форум

Повече информация може да намерите тук.

Такса за участие: 79лв. Транспортните разходи до гр. Бургас са за сметка на участниците, а от там до Атия транспортът ще бъде осигурен. Разходите по настаняване, храна и материали на всички участници се поемат от организаторите. Ще бъдат осигурени общо 10 броя стипендии за участниците.

 За да кандидатствате, се попълва апликационна форма.

Краен срок за кандидатстване: 31 август 2019 г.

  За контакт: secretariat@nmf.bg

Източник: Национален младежки форум

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обучение. За повече информация се обърнете към посочената организация.