Обучение EuroPeers в гр. Хановер, Германия, 25-29 септември 2019 г.

Обучението дава на участниците възможността да останат ангажирани и да споделят своя опит с другите

Място: гр. Хановер, Германия

период на провеждане  Период на провеждане: 25-29 септември 2019 г.

Организатор: JUGEND für Europa

Цели на обучението:

Обучението е насочено към младежи, участвали в Европейска доброволческа служба, в младежки обмен или които са били част от младежка инициатива и вероятно са придобили много опит и са се запознали с Европа от вълнуваща гледна точка. Обучението дава на участниците възможността да останат ангажирани и да споделят своя опит с другите, като станат EuroPeers. EuroPeers са млади хора, които вече са участвали в проект „Еразъм +: Младеж в действие“. Те споделят своя опит и информират други млади хора (техните връстници) за тези възможности и други начини да отидат в чужбина. Това може да се направи по различни начини и в рамките на различни събития.

По време на този международен курс на обучение участниците ще научат как да организират различни видове събития на EuroPeer и как да споделят ефективно европейския си опит. Те ще присъстват на семинари на тема:

  • възможности за младите хора да участват в Европа
  • програми за мобилност в Европа
  • управление на проекти и PR дейности
  • комуникация на европейската идея

Профил на участниците:

  • участници в Еразъм+ програми
  • английски език на роботно ниво

Повече информация може да намерите тук.

Такса за участие: Всички разходи (настаняване, пътуване и т.н.), които са свързани с участието в обучението, ще бъдат покрити от НА или SALTO South East Europe, участващи в този проект, с изключение на таксата за участие, която варира в зависимост от страната.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

 Краен срок за кандидатстване: 14 август 2019 г.

  За контакт: Malte Krumrey – krumrey@jfemail.de, 0049 228 9506 254

Източник: SALTO-YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочения организатор.