Обучение „Learning to Fly!“ в Германия, 3 – 9 ноември 2019 год.

Обучението цели да даде знания и умения на младежките работници, с които те да улеснят работата си с младежи.

Място: Германия

Период на провеждане: 3 – 9 ноември 2019 год.

Организатор: JUGEND für Europa in cooperation

Цели на проекта:

  • Опознаване на теоретичните знания за работа с младежи
  • Изработване на обща рамка при провеждане на обучения
  • Придобиване на нови знания и умения

Профил на участниците:

  • младежки работници
  • хора работещи лице в лице с млади хора и младежки организации
  • знаещи работен английски

Повече информация може да намерите тук.

Такса за участие: Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+. Разходите по настаняване и храна са поети от организатора.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

Краен срок за кандидатстване: 5 септември 2019 г.

  За контакт: bergstein@jfemail.de

Източник: SALTO – YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посоченият организатор.