Обучение „Makerspaces in digital youth work“ в Люксембург, Люксембург, 4 – 9 ноември 2019 год.

Участниците ще се научат как да използват новите технологии в работата си с младежи.

Място: Люксембург, Люксембург

Период на провеждане: 4 – 9 ноември 2019 год.

Организатор: Anefore asbl, Service national de la Jeunesse

Цели на проекта:

Обучението ще покаже на участниците как да подготвят младите хора за предизвикателствата на новите технологии, използвайки тяхното любопитството и креативност.

Профил на участниците:

  • работещи с младежи в неформална среда
  • интересуващи се от възможностите, които предоставят новите технологии
  • желаещи да го споделят своите знания и опит по темата с другите участници
  • подкрепени от своята организация в желанието си да станат част от международната мрежа на младежките работници

Повече информация може да намерите тук.

Такса за участие: Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+. Разходите за транспорт са покрити от изпращащата организация. Разходите по настаняване и храна са покрити от посрещащата организация.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

Краен срок за кандидатстване: 6 септември 2019 год.

  За контакт: sarah.dellaera@snj.lu

Източник: SALTO-YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкото обучение. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.