Обучение “Strengthening Youth Capacities for Peace and Security” в Молина, Испания, 15 – 22 септември 2019г

Проектът се организира от Съвета на Европа и цели да събере на едно място младежи, ангажирани в областта на опазването на мира, сигурността и човешките права.

Място: Молина, Испания

период на провеждане  Период на провеждане: 15 – 22 септември 2019г

Организатор: The European Centre for Global Interdependence and Solidarity

Цели на проекта:

 • да развие и обогати познанията на младежите в областта на мира, сигурността и спазването човешките права;
 • работа в междукултурна среда и стздаване на полезна мрежа от контакти;
 • насърчаване на младежите да изкажат своята позиция по ключови теми;
 • да подчертае важността от приноса на младите хора за укрепването на мира;
 • да осугури поле за обмен на опит и практики между младежите от различни страни;
 • да изследва как механизмите за спазване на човешките права могат да играят важна роля при решаването на конфликти;

Профил на участниците:

 • граждани на една от 47-те страни-членки в Съвета на Европа;
 • активни членове в младежки организации, занимаващи се с активности в областта на опазването на мира и човешките права;
 • на възраст 18 – 35 г.;
 • владеещи свободно английски език;
 • сигурни, че могат да присъстват на обучението през цялото време;

Повече информация може да намерите тук.

Такса за участие: Транспортните разходи, настаняването и храната са напълно покрити.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

Краен срок за кандидатстване: 18 август 2019 г.

Подборът на участници ще бъде обявен на 22 август 2019г.

  За контакт: nsc.youthcooperation@coe.int

Източник: Council of Europe

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкото обучение. За повече информация се обърнете към посоченото лице за контакт.