Програма за дигитален маркетинг SoftUni Digital

Програмата е изцяло насочена към практиката и новите тенденции в дигиталната сфера

Форми на обучение: присъствена (в учебната зала в гр. София) и онлайн (дистанционна)

период на провеждане  Продължителност: 10 месеца

Организатор: SoftUni Digital

Цели на обучението:

Програмата е изцяло насочена към практиката и новите тенденции в дигиталната сфера, като курсистите усвояват важни умения от всички аспекти на дигиталния маркетинг, а на успешно завършилите си възпитаници, СофтУни предлага кариерно съдействие във водещи компании в България.

Програмата стартира веднъж годишно и се състои от 9 специално селектирани курса, обхващащи всички аспекти от дигиталния маркетинг. Обучението стартира с безплатен подготвителен курс Marketing Fundamentals, а след него се провежда приемен изпит. Успешно преминалите приемния изпит имат възможността да продължат обучението си в останалите 8 курса от програмата.

След края на всеки завършен курс, курсистите получават официален сертификат на SoftUni Digital при оценка равна на или по-голяма от 5.00. Пропорционално на оценката се получават и определен брой кредити. Успелите да съберат необходимия брой – 62 кредити от участието си в различните курсове на SoftUni Digital, ще получат цялостна диплома за специалист по дигитален маркетинг.

Какви умения ще придобиете?

  • Създаване на дигитална маркетинг стратегия. Анализ и оптимизация
  • Създаване на рекламни кампании във Facebook и Google
  • Управляване на имейл кампании, водещи до успешни продажби
  • Оптимизация на сайт и създаване на качествено съдържание
  • Създаване, развиване и надграждане на печеливши онлайн бизнеси

Профил на участниците:

  • всеки, който има желание и мотивация да изгради успешна кариера в сферата на дигиталния маркетинг или да развива свои собствени проекти
  • подходящо както за напълно начинаещи, така и за средно напреднали специалисти в тази сфера

Такса за участие: Първият подготвилен курс Marketing Fundamentals е безплатен, а след него ще се проведе приемен изпит с такса 50 лв. Таксата за цялостнатната програма по маркетинг е 780 лв. за присъствена и 680 лв. за онлайн форма на обучение.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

 Краен срок за кандидатстване: 10 септември 2019 г.

  За контакт: + 359 892 241 199, digital@softuni.bg

Източник: SoftUni Digital

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в програмата. За повече информация се обърнете към посочения организатор.