Семинар „Traineeships and Jobs in the Solidarity Sector“ в гр. Берлин, Германия, 9-11 октомври 2019 г.

Семинарът е насочен към ораганизации и членове на организации, които предлагат обучения и работа в рамките на програмата European Solidarity Corps

Място: гр. Берлин, Германия

период на провеждане  Период на провеждане: 9-11 октомври 2019 г.

Организатор: JUGEND für Europa

Цели на семинара:

Семинарът е насочен към ораганизации и членове на организации, които предлагат обучения и работа в рамките на програмата European Solidarity Corps. Семинарът има за цел да подкрепи и предложи консултиране на участниците, а също и да им предостави нетуъркинг възможности. Участниците ще могат да обменят опит и добри практики и да обсъдят предизвикателствата, сврързани с темата на семинара. Организациите, институциите или компаниите, които искат да приложат работи и обучения по програмата, ще бъдат посъветвани при правенето на първите си крачки към този процес.

Профил на участниците:

  • английски език на работно ниво
  • младежки мениджъри на проекти/служители на организации, предгащи обучение и работа по програмата European Solidarity Corps

Такса за участие: Настаняването и храната се финансират в рамките на програма Еразъм+. За повече информация относно дали разходите за транспорт на участниците се покриват, се свържете с Българската национална агенция.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

 Краен срок за кандидатстване: 6 септември 2019 г.

  За контакт: Malte Krumrey – krumrey@jfemail.de, 0049 228 9506 254

Източник: SALTO-YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в мсеминара. За повече информация се обърнете към посочения организатор.