Стажантска програма на СофтУни

Стажантите ще се докоснат до процеса на работа в Софтуерния университет и ще натрупат реални умения в света на програмирането

Място: SoftUni, гр. София

период на провеждане  Период на провеждане: от 16 септември 2019 г.

Работодател: SoftUni

Цели на стажа:

Стажантите, след успешен прием, ще участват пряко в обучителния процес, преминавайки през няколко позиции. Ще се запознаят с техники и инструменти за организиране на работния процес и разпределяне на задачи, ще се научат да работят заедно с колегите си в екип и да комуникират ефективно помежду си. Вземане на решения и разрешаване на проблеми, както и team management, ще развият лидерските способности на стажантите. Стажантите ще започнат да се запознават с конвенциите и процесите на организацията. Ще се научат как да създават и ревизират учебни материали, как се създава качествена задача и цялостен изпит. Ще участват пряко в planning процеса на training екипа, който включва седмичен Sprint Planning, по време на който се обсъждат и разпределят текущите задачи.

Изисквания към кандидатите:

  • завършили успешно Tech Module
  • да притежават пълна дееспособност и мотивация
  • успехът от вътрешната програмада бъде над 5.00 и да си студент в Софтуерния университет в присъствена форма на обучение (допълнително условие)

За да кандидатствате, изпратете свое кратко представяне /CV/ и мотивационно писмо на internship@softuni.bg

Краен срок за кандидатстване: 1 септемрви 2019 г.

  За контакт: +359899 55 55 92, university@softuni.bg

Източник: SoftUni

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стажанти. За повече информация се обърнете към посочения работодател.