Стипендия “Хюбърт Х. Хъмфри”

Стипендията дава възможност на изявени специалисти да повишат професионалната си квалификация в елитни институции в САЩ

Място: американски университети, посочени от програмата в САЩ, американски обществени, професионални и държавни институции в зависимост от интереса на кандидата

период на провеждане  Продължителност на програмата: 10 месеца

Организатор: Fulbright Bulgaria

Цели на програмата:

Програмата в чест на покойния сенатор и вицепрезидент на САЩ Хюбърт Х. Хъмфри е учредена през 1978 г. Тя дава възможност на изявени специалисти да повишат професионалната си квалификация в елитни институции в САЩ. Стипендии се отпускат на професионалисти от цял свят, заемащи ръководни или експертни длъжности в някоя от следните области: превенция и лечение на наркомании и медикаментозни зависимости; превенция и контрол на ХИВ/СПИН; здравна политика и управление; превенция и контрол на трафик на хора; право и човешки права; планиране на образованието; управление на човешки ресурси; публична администрация и анализ на обществена политика; комуникации/журналистика; управление на природни ресурси и околна среда; градско и регионално планиране; аграрна икономика; индустриално управление; икономическо развитие, финанси и банково дело.

Изисквания към кандидатите:

  • българско гражданство; лица с двойно гражданство (българско и американско) и притежатели на работна виза/зелена карта не могат да кандидатстват;
  • отлично владеене на английски език (изисква се валиден резултат от тест TOEFL)
  • защитена бакалавърска степен;
  • минимум 5 години стаж по специалността;
  • добро здравословно състояние;
  • проява на ярки лидерски качества и подчертан интерес към обществената сфера;
  • адаптивност и личностна съвместимост;
  • представителност и отговорност, изграждащи вярна картина за културата и традициите на България;
  • с предимство се ползват кандидати, които не са участвали в специализации в САЩ

Повече информация може да намерите тук.

Програмата покрива до 30 000 долара, двупосочен билет до САЩ и здравна застраховка.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

 Краен срок за кандидатстване: 2 септември 2019 г.

  За контакт: Мария Костова (Програмен координатор за стипендианти от България) – 02 980 8212, mkostova@fulbright.bg

Източник: Fulbright Bulgaria

YOUTHub не носи отговорност за подбора на кандитати за програмата. За повече информация се обърнете към посочения организатор.