Доброволчески проект „Лицата на Друган”, 2019

Етнографско изследване “Лицата на Друган” има за цел да насърчи междупоколенческия диалог между доброволците на фондация „Солидарност в действие“ и жителите на с.Друган, обл. Перник. 

период на провеждане  Период на провеждане:  Октомври 2019г.Септемри 2020г. (с различна интензивност на груповите срещи и занимания, както и на индивидуалните отговорности.)

Организатор: Фондация „Солидарност в действие“

Цели на проекта:

  • да се интервюират 40 местни жители
  • да се изработи и изложи фотогалерия на местните жители
  • да се изготви етнографски сборник, включващ откъси от проведените интервюта с местните жители, снимки и други етнографски материали, както и анализ на техните нужди, подготвен от доброволците по проекта
  • да се организират 5 обществени събития, чрез които да се създадат възможности за критични дискусии, свързани с миграцията извън селските райони и тяхното обезлюдяване
  • въвличане на повече хора в дискусии, свързани с възможностите за съхранение на неградското знание и смисъла на междупоколенческия диалог

Профил на участниците:

  • Да са на възраст 15-30г.

  • Да бъдат готови и способни да се включат активно в него от начало до край

Повече информация може да намерите тук.

Всички доброволци, които успешно завършат участието си в етнографското училище и изследване в рамките на проекта ще получат:

♡ сертификат за завършено обучение по етнография, издаден от Фондация “Солидарност в действие” и Champlain College, USA

♡ сертификат за доброволчество

♡ портфолио със създадени от тях интелектуални продукти

♡ обучителни материали

♡ възможност за нови контакти и приятелства

♡ досег до международен екип от социолози и антрополози

♡ покриване на всички транспортни разходи от и до село Друган

♡ храна по време на груповите посещения на село Друган

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

 Краен срок за кандидатстване: 4 октомври 2019 г.

  За контакт: hello@solidarityworks.eu

Източник: Фондация „Солидарност в действие“

YOUTHub не носи отговорност за подбора на доброволци. За повече информация се обърнете към посочената организация.