Младежки обмен “Sustainable Future with ERASMUS+” в Бурса, Турция, 28 октомври – 3 ноември 2019г.

По време на проекта ще бъдат разгърнати темите за устойчиво развитие и методите за неформално обучение.

Място: Бурса, Турция

период на провеждане  Период на провеждане: 28 октомври – 3 ноември

Изпращаща организация: Active Bulgarian Society

Цели на проекта:

  • да насърчи практиките на неформалното обучение;
  • работа в междукултурна среда и създаване на полезна мрежа от контакти;
  • да осугури поле за обмен на опит и добри практики между младежите от различни страни;
  • чрез методите на неформалното обучение да се развият нови компетенции у младежките работници, които те биха предали нататък в своята организация/среда;

Профил на участниците:

  • 1 групов лидер и 4 участници от България;
  • на възраст 18 – 29 години (не се отнася за груповите лидери)
  • владеещи английски език на работно ниво;
  • младежки работници/ментори/ доброволци/обучители, представители на НПО и др.;
  • мотивирани да работят за постигане целите на проекта;
  • готови да пренесат наученото в своята организация/общност;

Повече информация може да намерите тук.

Такса за участие: Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

Транспортните разходи се покриват до 275 евро на участник.

Участниците трябва да запплатят само административна такса в размер на 35 евро.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

Краен срок за кандидатстване: 15 септември 2019 г.

  За контакт: absociety.info@gmail.com 

Източник: Active Bulgarian Society

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.