Национален конкурс по програма “Младежка банка”, 2019г

Седмото поредно издание на програма „Младежка банка“ стартира с конкурс.

Граждански организации, работещи в младежката сфера или неформални младежки групи, могат да кандидатстват за създаване на Младежка банка в своя град. Младежките банки представляват екипи от млади хора, които набират средства от дарители, а с набраните средства финансират идеи на свои връстници.

Място: онлайн

период на провеждане  Период на провеждане: 15 август 2019, 00:00 ( начало) – 01 октомври 2019, 00:00 (край)

Организатор: Фондация „Работилница за граждански инициативи“

Програмата предоставя:

  • финансиране за организационно развитие и обучения;
  • въвеждащо обучение и възможности за обмяна на опит и добри практики в мрежата Младежки банки в България;
  • месечна онлайн подкрепа относно отделните етапи за развитие на Младежка банка.

Кой може да кандидатства?

  • неправителствени организации, които работят в младежката сфера в общини с население над 30 000 души;
  • неформални младежки групи, съставени от младежи на възраст от 14 до 25 години. Ако младежката група не е регистрирана, то тя трябва да намери организация-посредник, която да получи финансирането от нейно име.

Повече информация може да намерите тук.

Участието в конкурса става чрез изпращане на попълнени: формуляр за кандидатстване, бюджет и
декларация за обработка на личните данни на електронен адрес: konkurs@frgi.bg.

Документите за кандидатстване са достъпни от тук.

Краен срок за кандидатстване: 1 октомври 2019 г.

  За контакт: konkurs@frgi.bg

Източник: Фондация „Работилница за граждански инициативи“

YOUTHub не носи отговорност за подбора на победители в конкурса. За повече информация се обърнете към посоченият организатор.