Обучение „Alternative Methods for Life Changing” гр. Крайова, Румъния, 6 октомври – 20 октомври 2019 г.

Младежките работници ще развиват качествата си за противопоставяне на различните форми на дискриминация

Място: гр. Крайова, Румъния

период на провеждане  Период на провеждане: 6 октомври – 20 октомври 2019 г.

Изпращаща организация: I am you peace global

Цели на обучението:

Целите на обучението „Alternative Methods for Life Changing” са да развие уменията на младежките работници в борбата с дискриминацията, неравните възможности и домашното насилие основано на пола чрез методите на неформалното образование. Младежките работници ще бъдат обучавани да учат младите хора, с които работят, на хуманност, правото на достоен живот, вярата в стойността на всеки човек и правото на свобода.

Участващите страни в обучението са Румъния – домакин, България, Сърбия, Турция, Македония и Полша.

Профил на участниците:

  • навършени 18 години
  • младежки работници
  • владеене на английски език на поне основно разговорно ниво
  • интерес към темата

Такса за участие: 20 евро към изпращащата организация. Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+. Разходите за транспорт се покриват до 180 евро.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

 Краен срок за кандидатстване: 18 септември 2019 г.

  За контакт: +359 89 463 6522

Източник: I am you peace global

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.