Обучение „Volunteers management“ в Пловдив, България, 11 – 17 ноември 2019 год.

Обучението цели да подобри и повиши качеството на реализацията на доброволческите проектите.

Място: Пловдив,България

Период на провеждане: 11 – 17 ноември 2019 год.

Организатор: Service Civil International Österreich, European YouthCentre Břeclav z.s, ESTYES, SCI Germany, Útilapu Hálózat, SCI Italia, Center for Intercultural Dialogue, One World Association, Asociatia Tinerilor cu Initiativa Civica, Youth for Equality, Las Niñas del Tul, System and Generation, CVS-Bulgaria

Цели на проекта:

 • повишаване на осведомеността относно философията на доброволчеството
 • предоставяне на основна информация за доброволчески проекти
 • споделяне на добри и лоши практики
 • развиване на практически умения за управление на доброволци
 • създаване на международна мрежа
 • повишаване на осведомеността относно проектите та Еразъм+

Профил на участниците:

 • навършени 18 год.
 • младежки работници, обучители и ментори
 • ръководители, супервайзъри, координатори на доброволчески проекти
 • имат желание за учене, развитие и споделяне
 • с добър английски език

Повече информация може да намерите тук.

Такса за участие: Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+. Разходите за храна и настаняване са покрити от организаторите, а транспортните разходи се покриват в размер до 30€.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

Краен срок за кандидатстване: 30 септември 2019 год.

  За контакт: trainings@cvs-bg.org

Източник: CVS-Bulgaria

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкото обучение. За повече информация се обърнете към посоченият организатор.